Dechsling, A., Sütterlin, S., Lugo, R. G., & Halvorsen, L. R. (2021). A critical view of The National Student Survey as a quality indicator in Norwegian higher education. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2306