Hagen, F. S. (2021). Norske elevers konseptualisering av rasismebegrepet . Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2269