Haugen, I. B. (2021). Emitted and omitted discourses on diversity – time to admit privilege, race and power?. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2243