Riese, H., & Harlap, Y. (2021). Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2048