Stabel, A. M., & Holm, H. (2019). Steinerpedagogikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1851