Trippestad, T. A. (2019). Politikerløftet - den nødvendige debatten. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1850