Lindholm, M. (2019). Å lære å tenke. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1643