Reite, G. N., & Haug, P. (2019). Conditions for academic learning for students receiving special education. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1640