Melby-Lervåg, M. (2019). Dybdelæring: En ny utdanningsfarsott?. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1534