Tingstad, V. (2019). Hvordan forstår vi barn og barndom? . Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1512