Vestheim, O. P., & Sem, L. (2019). Nasjonale prøver i norske riks- og regionaviser - en historisk tekstanalyse av redaksjonelle framstillinger av nasjonale prøver. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1498