Christensen, J. K., Berliner, P., & Jakobsen, I. S. (2019). Resiliensforståelser i skoleverdenen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1485