Stene, M. (2019). I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1475