Kolmos, M. (2019). Kontemplative aktiviteter i skolen i et resonansp├Ždagogisk perspektiv. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1429