Bjelland, C., & Haugsgjerd, A. J. (2019). Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen . Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1296