Andreadakis, Z. (2019). An essay on the American wannabes and the Norwegian quality debate. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1276