Østerud, S. (2016). Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(2). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.119