Kvernbekk, T. (2018). Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1153