Hohr, H. (2015). Estetisk oppdragelse og kunst. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 1. https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.113