Haugset, A. S. (2016). Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.109