(1)
Lund, A. B. En Studie Av læreres forståelse Av Mangfoldsbegrepet. NTPK 2018, 4.