(1)
Kulbrandstad, L. I.; Kvammen, P. I. Læreroppfatninger Om språkstøttende Fagundervisning I språklig Heterogene Klasser. En Kasusstudie. NTPK 2022, 8.