(1)
Faldet, A.-C.; Knudsmoen, H.; Nes, K. Inkluderingsbegrepet under Utvikling? En Analyse Av De Norske læreplanverkene L97, LK06 Og LK20. NTPK 2022, 8.