(1)
Evju, K.; Olsen, T. A. Undervisning Om Samiske Temaer I Skolen – Betydninga Av Kompetanse Og Urfolksperspektiv for En Inkluderende Praksis. NTPK 2022, 8.