(1)
Olsson, I. Hur Skolor Kan Utveckla Elevers Funktionella Kunskaper – En Nordisk forskningsöversikt Om Undervisning Av Elever Med Intellektuell funktionsnedsättning. NTPK 2022, 8.