(1)
Danielsen, F. Skolelivskvalitet under Implementering Av Samundervisning Og IPad. En Longitudinell Casestudie Av Erfaringene Til Elever Med Spesialundervisning. NTPK 2022, 8.