(1)
Hermstad, I. H.; Smedsrud, J.; Hybertsen, I. D. Forståelser Av De sårbare Elevene under Koronapandemien: Fra Inkluderende Praksis I Klasserom Til Mulighetsrom?. NTPK 2022, 8.