(1)
Ackesjö, H.; Dahl, M. Pedagogisk Takt I Fritidspedagogisk Undervisning. En välregisserad Dans Mellan lärare Och Elever. NTPK 2022, 8.