(1)
Anker, T.; Lenz, C. Leder: Forebygging Av Fordommer Og Gruppefiendtlige Holdninger I Skolen. NTPK 2021, 7, 99-103.