(1)
Freyr, T. Om Konsekvenspedagogikkens Eksistensfilosofiske Grunnlag. NTPK 2021, 7.