(1)
Lund, J.; Madsen, O. J.; Haugland, S. H. Å gjøre "Det Som Er Liksom Planen da" – En Kvalitativ Intervjustudie Av Skolestress Blant Unge Jenter Som Et Strukturelt Problem. NTPK 2021, 7.