(1)
Bernsen, A. S.; Langøy, A.; Eilifsen, M. Iscenesettelse Av Barnehagens Lekemiljø – Fra Nye Erfaringer Til Eksperimenterende Og Utforskende Praksis. NTPK 2021, 7.