(1)
Nome, D. Øystein; Olsen, A. K. V.; Skreland, L. L.; Spieler, K. S. Prosjektarbeid I Barnehagen – Mellom Bekvemmelighet Og Medvirkning . NTPK 2021, 7.