(1)
Madsen, G.; Tønseth, C.; Aarsand, L. Læring Som Livsstil Og Normalitet: Konstruksjoner Av Samfunnsborgere I Kompetansereformens Grunnlagsdokumenter. NTPK 2021, 7.