(1)
Sivesind, K.; Hovdhaugen, E.; Hörmann, B. Medierende Betingelser for læring Og Danning – Om Bruk Og Betydning Av Digitale Medier I Et Bachelorstudium I Pedagogikk. NTPK 2021, 7.