(1)
Anker, T.; Lenz, C. Lærerens Makt Og Avmakt I Et Flerkulturelt Klasserom – En Analyse Av lærerstudenters Profesjonsetiske forståelse. NTPK 2021, 7.