(1)
Björkman, L.; Bromseth, J.; Hill, H. Normkritisk Pedagogik – framväxten Och Utvecklingen Av Ett Nytt Begrepp I Den Svenska Utbildningskontexten. NTPK 2021, 7.