(1)
Hagen, F. S. Norske Elevers Konseptualisering Av Rasismebegrepet . NTPK 2021, 7.