(1)
Norgren-Hansson, M. Omsorgsberättelser från Mellanstadiet. Elevers berättelser Om Omsorg utifrån Relationen Mellan Omsorgsgivare Och Omsorgstagare. NTPK 2022, 8.