(1)
Uthus, M. Folkehelse Og Livsmestring I Skolen. Hva Sier Elever Om Erfaringer Med å Bestemme Selv I læringsaktiviteter? En Kvalitativ Intervjustudie. NTPK 2020, 6.