(1)
Spernes, K. Lærerstudenters bevisstgjøring Av Sammenhengen Mellom Begrepsbruk Og Oppfattet Annerledeshet. NTPK 2021, 7.