(1)
Riese, H.; Harlap, Y. Utdanning, Rasialisering Og tilhørighetens Grenser. NTPK 2021, 7.