(1)
Løhre, A.; Moen, E.; Etnan, R.; Andersen, M.; Uthus, M. Verdier, Engasjement Og tilhørighet Som Drivkrefter I lærerstudenters Yrkesvalg Og Utvilking Av læreridentitet. NTPK 2016, 2.