(1)
Knutsen, B. Høytpresterende Elevers Opplevelse Av Naturfagundervisning I Prestasjonslike Elevgrupper På Ungdomstrinnet. NTPK 2016, 2.