(1)
Melby-Lervåg, M. Dybdelæring: En Ny Utdanningsfarsott?. NTPK 2019, 5.