(1)
Vestheim, O. P.; Sem, L. Nasjonale prøver I Norske Riks- Og Regionaviser - En Historisk Tekstanalyse Av Redaksjonelle Framstillinger Av Nasjonale prøver. NTPK 2019, 5.