(1)
Wicklund, B.; Larsen, A. S.; Vikbrant, G. Lærerstudenten Som Leser – En undersøkelse Av litterære Erfaringer Hos En Gruppe Norske Og Svenske lærerstudenter. NTPK 2016, 2.