(1)
Christensen, J. K.; Berliner, P.; Jakobsen, I. S. Resiliensforståelser I Skoleverdenen. NTPK 2019, 5.