(1)
Steinnes, J. Levende Begreper – Et Steinerpedagogisk Og Vitenskapsfilosofisk Blikk På begrepslæring. NTPK 2019, 5.