(1)
Stene, M. I Klangen Av Skolefellesskapet: Om Musikk Og månedsfesten I Steinerskolen. NTPK 2019, 5.